Soft умения

Всички наши обучения са специално разработени като независими модули. Това Ви дава възможност, използвайки избрани модули от различни програми, да сглобите свое собствено, ново обучение.

За допълнителна информация относно създадено от Вас ново обучение с Вашата специфична комбинация от модули, моля свържете се с нас ТУК.

Комуникация в различията

Обучението цели да представи различните стилове на комуникация. Участниците откриват своят личен стил на общуване, различните видове стилове и се научават да се адаптирт към спецификите на другите за постигане на максимален резултат.

Бизнес Комуникация

За изграждането на професионален имидж на компанията пред клиенти и партньори е важно служителите да развият ключови умения за познаване и прилагане на практика правилата на имейл и телефонния етикет.

Управление на конфликтите

Живеем в динамичен свят, в който конфликтите са неизбежна част от нашия личен и професионален живот. Има конфликти, които стимулират развитието и такива, които го блокирт. Участниците ще придобият знания да различават и управляват конфликтите.

Управление на времето

Системно се изправяме пред дефицит на време, особено в настоящия момент на технологически напредък, когато всичко се случва скоростно и сроковете ни притискат. Проблем, който става все по-актуален и остър. Проблем, който води до повишаване нивата на стрес, тревожност и бърнаут.
Да се научим да управляваме времето си, ни дава възможността да поемем контрол върху живота и работата си.

Лидерство

Лидерството е умение, което непрекъснато еволюира. Всеки, който управлява хора съзнава постоянната нужда от развитие. В това обучение ще разгледаме лидерството като такова, стиловете лидерство, какво отличава добрите лидери и как да бъдем такива в условията на постоянна промяна.

Дългосрочна Програма “Лидерска Култура”

Тази специфична за всяка компания програма може да бъде във формат от 6 месеца до 1 година в зависимост от нуждите и целите на организацията. Тук ще се включи цялостна диагностика на казуса, поставяне на цели, планиране на етапите и съпровождащ мониторинг на всяка стъпка с необходимите за етапа корекции и измервания.

Конструктивна обратна връзка

Обучението цели да представи добрите начини за даване на конструктивна обратна връзка с цел да подобрите ефективността на служителите си. То дефинира и разграничава добрите и лошите практики, както и предоставя практически подход към темата.

Мотивация

Обучението представя дефиниции на мотивацията, дава знания как да управлявате личната си мотивация и как да я използвате за мотивирне на другите. Участниците ще открият личните си нужди и тези на другите, за да постигнат най-високи резултати.

Управление на промяната

Промяната е част от ежедневието ни в настоящия модерен и динамичен свят. Тя неизбежно предизвиква съпротива, с която лидери и ръководители трябва да се справят.
В това обучение ще ви представим основни знания относно промяната, стадиите, както и стратегии за управление.

Успешното делегиране

Чувствате ли се претоварени от задачи? Времето не Ви стига? Всички търсят Вашия съвет или очакват решението от Вас? Това може да е доста натоварващо и стресиращо. Често ръководителите поемат повече задължения, отколкото се налага или вършат работата на другите, без дори да си даваме сметка за това. Делегирането идва на помощ.

Умения за влияние

В работното ежедневие постоянно ни се налага да влияем –  на екипа, в който работим, на мениджърите, на клиентите и партньорите на организацията. Уменията за влияние са ключов инструмент за постигане на целите на организацията.

Управление на стреса

Стресът на работното място може да засегне всеки и на всяко ниво. Той се среща във всеки сектор и в организации от всякакъв мащаб. Стресът нарушава здравето и безопасността на индивидите, а също и здравето на организациите и на националните икономики.

Цели и приоритизиране

Обучението е за тези, които са осъзнали важността да поемат отговорност за своя успех и да работят планирано за неговото постигане! Участниците ще определят и приоритизират собствените си цели и ще планират тяхното постигане.

Силата на преговорите

Обучението цели да подобри уменията на участниците при водене на преговори. То представя дефиниции, инструменти и стратегии за повишаване способностите Ви за преговаряне и Ви дава увереност за постигане на успех.

Бизнес умения

Project Management Fundamental

Участниците в това обучение ще приложат общопризнати практики за управление на проекти определени от Project Management Institute (PMI®) за успешно ръководене на проекти в сферата на техническите и меките умения.

Project Management Professional (PMP) Certification Preparation

Обучението е създадено, за да покрие изискванията на Project Management Institute, Inc. (PMI®) за сертифициране. Всички негови модули и пълната му продължителност трябва да се покрият и са задължителни.

Agile Bootcamp

Agile Bootcamp e двудневно задълбочено обучение, предназначено да запосзнае участниците с пронципите, методите и практични техники на Agile разработка на software както и база за подчертаване разликите с традиционния Waterfall метод.

Бизнес консултации

Независимият експертен поглед и подкрепа са важни за развитието на бизнеса.

Тиймбилдинги

Ние от Up Skills разработваме индивидуални тимбилдинг програми, целящи да повдигнат духа и сплотеността на работещите в компанията.

Технически умения

Графичен дизайн

Научете всичко необходимо, за да създавате професионален графичен дизайн. Обучението предлага разработвне на различни компоненти, които да изберете в зависимост от вашата нужда.

ReactJS и Redux

ReactJS е много търсен и модерен. Комбиниран с Redux той се превръща в много силен инструмент.

Javascript

Това обучение все още е в процес на разработка.

Java Fundamentals

Това обучение все още е в процес на разработка