Най-важният и ценен ресурс на всяка компания са хората. Те са нейното гориво и гаранция за успех. Когато служителите са удовлетворени от средата, в която работят те дават най-доброто от себе си. За изграждането на хармонична среда от ключово значение са отношенията на приятелство и сътрудничество сред екипите.

Осъзнавайки важността на този факт, ние от Up Skills разработваме индивидуални тимбилдинг програми, целящи да повдигнат духа и сплотеността на работещите в компанията. Включваме занимания в сферата на изкуството, спорта и театъра, както и много игрови техники. Тимбилдингът не е просто забавление, то е начин да се създават и поддържат дълготрайни отношения извън работното място.

Като интересно средство за разтоварване от стреса и бягство от претовареното ни ежедневие, Ви предлагаме да се възползвате от нашите АРТ ателиета.