Чувствате ли се претоварени от задачи? Времето не Ви стига? Всички търсят Вашия съвет или очакват решението от Вас? Това може да е доста натоварващо и стресиращо. Често ръководителите поемат повече задължения, отколкото се налага или вършат работата на другите, без дори да си даваме сметка за това.

Участниците в този модул ще направят първите стъпки в процеса на делегиране и проследяване на резултата. Ще изследват вътрешните си бариери пред това да разпределят задачи и ще си съставят план как да ги преодолеят, за да бъдат ефективни лидери в своята област и да използват пълния капацитет на своя екип или компания. Успешното делегиране ангажива целия екип или компания, генерирайки по-високи нива на ангажираност и освобождава време и ресурси на мениждъра за стратегическо планиране и проследяване на изпълнението.

Продължителност: 1 ден

Водещ: Ралица Христова, Десислава Палашка

Участници: група от 6 до 12 души
Обучението носи ценно съдържание за разнообразна аудитория. То предоставя базови знания за комуникацията, различните стилове на общуване, представяйки и практична част. Ползи могат да имат служители и мениджъри от различи нива на отговорности в организацията. Даването на обратна връзка и управлението на конфликти са особено подходящи за мениждъри и позиции, свързани с управлението на хора.

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли