Дискусията е начин за навлизане в същината на процеса. Структурата на всяка дискусия следва целта и води до изясняване на казуса и откриване на евентуални слепи петна.

Нашите треньори и фасилитатори помагат на участниците да са част от процеса и правят диалога фокусиран и гъвкав. Насърчаването на диалог е важно, когато имате нужда от това, хората във Вашата компания да разберат нови концепции, да подобрят представянето си и да променят начина си работа.