През последните десетилетия под влиянието на различни фактори се наблюдава сериозно увеличение на психо-емоционалното напрежение и стреса. Динамичният свят на трудещите се повишава изискванията към тях, поради:

  • бързите и непрекъснати промени;
  • стремежа към минимизиране на разходите и максимизиане на печалбите;
  • нарасналата необходимост от гъвкавост по отношение на функциите и уменията;
  • увеличаващото се използване на временни трудови договори;
  • нарастващата несигурност на работните места;
  • увеличаването на работата (повече работен товар и повече напрежение);
  • лошия баланс между работа и личен живот.

Като допълнителна възможност за разтоварване Ви предлагаме също да се възползвате от нашите АРТ ателиета. (Услугата се предлага допълнително при предварително заявен интерес.)

Продължителност: 0.5 ден

Водещ: Ралица Христова

Участници: група от 6 до 12 души
Обучението носи ценно съдържание за разнообразна аудитория. То е за тези, които искат да овладеят техники и да използват наличните ресурси, за да се справят със стреса на работното място!

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли