Това обучение Ви въвежда в света на React JS, JSX и Redux. Предстсвени са също основи за работа с REST API заявки през React. Обучението е изключително практично и включва разработката на множество малки проекти в група и самостоятелно. Обучението представя и някои базови концепции в програмирането, оптимизиране на код и наложени практики.
Интегрирането на React и Redux е силна комбинация, която е много успешна при scalable разработки.
Обучението приключва с индивидуална разработка на примерен проект, в който всеки участник ще покаже как е усвоил материала. Ще разполагате с възможност за консултации с преподавателите, но целта е сами да разработите примера.

Продължителност: 50 часа
Обучението се провежда два пъти седмично по 3 часа.

Водещ: Марияна Карагъозова

Участноци: група от 8 до 10 души
Участницити трябва да имат познания за основните принципи в програмирането, структури от данни и знания по javascript.

Модули:

  • Базови знания за React и JSX
  • Компоненти в React
  • Lifesycle методи в React
  • React и REST API
  • Интегриране на React и Redux
  • Context и React
  • Hooks и функционални компоненти

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли