Участниците в това обучение ще се запознаят и ще упражнят наложени практики за управление на проекти, установени от Project Management Institute (PMI®). Тези принципи са доказали своята ефективност за успешно ръководене на проекти.

Продължителност: 3 дни
Обучението може да бъде персонализирано според нуждите на индивидуалната бизнес нужда.

Участници: Обучението е разработено за широка аудитория. Подходящо е за всички, които участват или предстои да участват в проекти екипи. Покрито е пълното разнообразие на ролите в тези екипи: експерти, маркетинг, процеси, разработка на фотуеър, обслужване на клинети, изпълнителни дейности и др.
Обучението може да бъде развито спрямо различните нива на познание и познаване на областта.

Изисквания: Базови познания за работата в проект без значение от индустрията или бизнес областта.

Модули:

  • Introduction of the Main Project Management Concepts: Разяснение на основните концепции на управлението на проекти
  • What are Process Groups and Knowledge Area: Какво са Проектните Групи и Областите на знание?
  • Initiating a Project: Иницииране на проекта
  • Managing Project Scope: Управление обхвата на проекта
  • Developing a Project Schedule: Разработване проектен график
  • Analyzing Project Cost: Анализ на цената на проекта
  • Maintaining Project Resources: Оргнизиране на ресурсите на проекта
  • Importance of Effective Communication Methods: важността на ефективните методи за комуникация
  • Analyzing Project Risks: Анализ на рисковете на проекта
  • Integrating Project Workflow: Интегриране на работния процес

Цена за присъствено объчение: 450 Eur без ДДС – цена за участник.

*За групови обучения свържете се с нас за допълнителни възможности и отстъпки.


Цена за онлайн обучение: 370 Eur без ДДС – цена за участник.

* За групови обучения свържете се с нас за допълнителни възможности и отстъпки.


Запишете ce или поискайте детайли