ЗАПИСВАНЕ


Курс за подготовка за сертифициране.

Важно: Обучението покрива изискванията на Project Management Institute, Inc. (PMI®) за сертифициране. Всички негови модули и пълната му продължителност трябва да се покрият и са задължителни.

Продължителност: 35 часа

Участници: Курсът е предназначен за хора, които имат опит в работа по управление на проекти, които не са сертифицирани (PMP). Обучението спомага за развитие на управленските способности чрез усвояване и прилагане на структурирани и стандартизирани подходи в ръководенето на проекти. Обучението е спомага процеса на подготовка за сертифициране като Project Management Professional (PMP®) към Project Management Institute, Inc. (PMI®). Сертификацията подкрепя кариерното развитие в ролята на ръковофители на проекти.

Изисквания: Опит и знания в областта на управлението на проекти. Базови компютърни умения и познание на Microsoft Office са плюс.

Модули:

 • Introduction – Въведение
 • Project Environment and PM role – Проектна среда и роля на Project manager-a
 • PM Process Groups and Knowledge Area – Процес групи и области на знание в РМ
 • Project Integration Management – Управление интеграцията на проекти
 • Project Scope Management – Управление обхвата на проекта
 • Project Schedule Management – Управление на планинга
 • Project Cost Management – Финансово управление на проекта
 • Project Quality Management – Управление на качеството на проекта
 • Project Resource Management – Управление на ресурсите
 • Project Communications Management – Управление комуникациите в проекта
 • Project Risk Management – Управление на риска
 • Project Procurement Management – Управление доставки
 • Project Stakeholder Management – Управление на заинтересованите страни
 • PMI Code of Ethics and Professional Conduct – Етичен код на PMI и професионално поведение

Всеки модул завършва с практически занимания и упражнния.Как мога да се регистрирам за сертификационен изпит?


Какви са предварителните изисквания за явяване на сертификационен изпит?

 • За кандидати с бакалавърска или по-висока степен – поне 3 години/36 месеца за последните 8 години непрепокриващ се професионален опит по управление на проекти, в рамките на които поне 4500 часа ръководене и управляване на проекти.
 • За кандидати със средно образование – поне 5 години/60 месеца през последните 8 години непрепокриващ се професионален опит по управление на проекти, в рамките на които поне 7500 часа ръководене и управление на проекти.
 • 35 учебни часа обучение по управление на проекти, отговарящо на критериите на PMI.

​​Не е задължително да имате опит като ръководител на проект​​! 
Нужен е опит в „ръководене и направляване на проекти“ (“leading and directing projects”). ​PMI дефинира ролите, в които можете да придобиете такъв опит:

 • Project Contributor
 • Supervisor
 • Manager
 • Project Leader
 • Project Manager
 • Educator
 • Consultant
 • Administrator
 • Other

Можете да докажете необходимия опит с всяка от изброените по-горе роли, ​както и с друга подходяща роля (“Other”).
За всяка сертификация малък процент от кандидатите се избират за одит на случаен принцип. PMI провежда тези одити, за да потвърди, че опита и/или обученията, описани в заявлението са реални.
Опита се доказва чрез валидирането му от ваш мениджър или сътрудник, който може да потвърди стажа.

Как се извършва регистрацията за сертификационен изпит?

Ако желаете да се сертивицирате като PMP® към PMI, трябва да покривате изискванията за явяване на изпит. След одобрение от PMI за явяване на сертификационен изпит, ще получите имейл с инструкции как да се регистрирате за изпита. Той ще се съдържа Вашия Eligibility код, който Ви е необходим за насрочвате изпитa.
Можете да изберете удобни за Вас дата и час онлайн. Всички PMI изпити се провеждат в оторизираните изпитни центрове на Pearson VUE®. Те разполагат с графици на изпитите си. В страната има няколко такива центъра.
Изпитът се полага на английски език.

Какво представлява изпитът за сертификат PMP®?

За България изпитът се провежда ​в ​изпит​ен цент​ър на Pearson VUE,  ​​който е одобрен за програмите на PMI​​. ​Състои се от 200 въпроса с по 4 възможни отговора. Само един от четирите отговора е верен. Общата продължителност на изпита е 4 часа. 25 от въпросите не се оценяват, тъй като се използват за тестови цели от PMI. Минималният брой точки за успешен изпит се определя с помощта на психометричен анализ индивидуално за всеки изпит, в зависимост от неговата сложност (по неофициална информация, прагът е средно 62%).


Цена за присъствено объчение: 745 Eur без ДДС – цена за участник.

*За групови обучения свържете се с нас за допълнителни възможности и отстъпки.


Цена за онлайн обучение: 629 Eur без ДДС – цена за участник.

*За групови обучения свържете се с нас за допълнителни възможности и отстъпки.


Планирано онлайн отворено обучение за периода 25 – 29 май 2020г.

РАНО пиле, рано пее! 478 Eur без ДДС е цената за участие, ако запазите своето място от този момент до 10.04.2020 г.
*Валидна потвърдена регистрация и плащане до 10ти април 2020г.

АПРИЛ! Не толкова РАНО пиле, пак си пее! 550 Eur без ДДС е цената за участие, ако запазите своето място до 05 Май 2020 г.
*Валидна потвърдена регистрация и плащане до 05 май 2020 г.

Цена след 05.05.2020 – 599 Eur без ДДС – цената за участие.

Запишете ce или поискайте детайли