За нас е истинско удоволствие и гордост да Ви преставим нашите партньори:

SMART STRATEGIES Ltd. e консултантска компания, която надгражда старите и въвежда нови подходи в областта на организационното и личностно развитие. Ние предлагаме един коренно различен подход и иновативно отношение към хората в организацията, в семейството и личните взаимоотношения.

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ / ФРЕИ/  е създадена, за да бъде партньор на всеки, който иска да се развива и израства, на общности от професионалисти, които искат да спомагат за развитие на знанието за емоциите и на бизнес лидерите, ангажирани да управляват, чрез емоционално интелигентен подход!