На месечна база Up Skills организира отворени обучения на различни теми. Ще бъдете своевременно информирани за тях чрез имейл и социалните мрежи, за да присъедините свои служители и мениджъри. Целта на отворените обучения е да създаде среда за учене и срещи с представители от други безнес среди за обмяна на опит и идеи и получаване на нови знания.