Умението да преговаряме е сила. Ежедневно ние водим един или друг вид преговори, без дори да го съзнаваме. Думата “преговори” често ни плаши.

Нека преодолеем страха си от воденето на преговори и да се научим да го правим добре. Това ще подобри резултатите ни.

Да превърнем преговорите в наша сила.

Обща продължителност: 2 дена

Модули:

  1. Основи на преговорите. – 0,5 ден
  2. Принципи и стратегии при преговаряне. – 1 ден
  3. Екипни преговори. – 0.5 ден
  4. Тест

Развиване и усъвършенстване на компетентността за убеждаване при водене на преговори. Представяне на някои инструменти.

Водещ: Марияна Карагьозова

Участници: група от 6 до 12 души
Участниците са на различно управленско ниво. Те имат опит в работа с екипи и хора. Това обучение ще структурира и обогати знанията им в областта на преговарянето и убеждаването. Предоставени са и практически занимания и примери, които да засилят практическия ефект от занятията.

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли