Мотивацията е съвкупност от вътрешни фактори (потребности) и мотиви, които обуславят поведението на човека. Тя подтик, действие, комбинация от интерес, желание и енергия, които са насочени към постигането на определена цел. Според Майкъл Армстронг мотивацията е “това, което кара хората да действат или да се държат по определен начин” (Армстронг, 1993).

Познаването на вътрешните потребности на служителите за работа и умението да се удовлетворяват тези потребности по правилния начин е гаранция за гладко протичащ трудов процес.

В този тренинг участниците ще се научат да разпознават истински важните и мотивиращи стимули на своите служители. Ще определят своите водищи ценности и ще получат инструмент, с който да определят ценностите на своите служители. Ще създадат програма за мотивационни стимули и тяхното приложение на практика.

Продължителност: 1 ден

Водещ: Ралица Христова

Участници: група от 6 до 12 души.
Обучението е актуално за служители и мениджъри, които имат нужда от мотивация в работата си. Тренингът ще наблегне на дискусии и мастърмайнд групови занимания, в които ще се търсят причините и решенията. То е за тези, които са осъзнали важността да поемат отговорност за своя успех и да работят планирано за неговото постигане!

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли