Когато на едно място са съберани хора с широк потенциал, имаме възможност да почерпим от мъдростта и опита на всички заедно.

Up Skills организира мастърмайнд групи, чиято цел е да се генерират идеи и да се намират решения заедно.

Такива групи могат да бъдат организирани, както вътре в компанията, например мениджъри от различни отдели за развиване на мениджърските им компетенции и създаване на усещане за принадлежност към компанията; така и мениджъри и ръководители от различни компании, които да обменят опит и знания.