Големите лидери са тези, които могат да отговарят на собствените си нужди и нуждите на другите от едно по-високо ниво на съзнание с ясна визия за посока, креативност и чувство за обединение на хората, които водят.

Големите лидери:

L – look and listen – са непредубедени наблюдатели, които не бързат да отсъждат предварително.
E – emotional bonding – разпознават и изчистват токсичните емоции, за да разбират специфичните си нужди и тези на другите.
A – awareness – имат съзнанието да задават трудни и глобални въпроси и да търсят нестандартните решения.
D – doing – са ориентирани към действието.
E – empowerment – силата на лидера идва от неговото ниво на самоосъзнатост.
R – responsibility – поемат отговорност, изграждат интегритет, поддържат високи ценности и стандарти.

Лидерството е актуална и обширна тема. Поради това тук включваме 4 модула, всеки с продължителност половин ден. Можете да изберете комбинация от модули, които да отговорят най-точно на Вашите нужди.

Продължителност: 1 day

Водещ: Ралица Христова, Десислава Палашка

Модули:

Участници: група от 6 до 12 души

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли