Как да бъдем гъвкави и устойчиви в период на криза?

Живеем във времена на криза. Понастоящем на физически план, но все по-осезателно започва да се усеща и кризата в бизнеса. В такива времена тревогите и притесненията излизат наяве и започваме да се задъхваме. Усещането, че сами трабва да се справяме ни изправя пред още повече несигурност. Join UP е безплатна инициатива, която си е поставила за цел да събира хората, да стимулира комуникацията и обмяната на опит и идеи. Така заедно преодоляваме изолацията и запазваме чувството за свързаност.
Ето какво се случи на нашата първа виртуална среща на 24 март 2020 г.
Представяме кратко обобщение на обсъжданите въпроси, съпровождащи темата „Как да бъдем гъвкави и устойчиви в период на криза?“

Какво е да си гъвкав в бизнеса?

На първо място свързваме гъвкавостта с планирането. Да планираме гъвкаво е да се научим да прогнозираме варианите, да преценим в кое си заслужава да инвестираме, да определим реалните ресурси, които ни трябват, да ги осигурим, за да отговорим на средата, било то семейна или бизнес.

Гъвкавост е да преценим  от какво можем да се лишим и от какво не.

Гъвкавостта е също и креативност – умението да жонглираме с ресурси, хора, продукти, време. Творчество във вземането на решения „извън кутията“ и достигане до иновативни начини на мислене и поведение.
В нашето забързано ежедневие често страдаме от недостиг на време. Важно е да държим ръка на пулса, да знаем къде сме, с какви ресурси разполагаме и как можем да реагираме адекватно на потребносттите на пазара. Всички решения трябва да се взимат бързо. Това също изисква гъвкавост.
Да си гъвкав, значи да се променяш. Промяната не е лош враг. Тя е нужното, за да растем. Няма растеж без промяна. Тази промяна на перцепцията е ключова и се изгражда с време, за да превърне промяната в наш приятел; за да може, когато се случи да мислим в посока какво трябва да променим ние, в начина, по който реорганизираме бизнеса, процесите, начина, по който са разпределени отговорностите, вместо да реагираме от позицията на страх (дали ще си загубя работата, заплатата, ресурси). Управлението на промяната е едно ключово умение, което трябва всеки да има.  За промяната и нейното управление ще говорим на 8 април от 10 до 12 часа. Можете да се регистрирате ТУК. За да бъдеш устойчив, няма как да не си гъвкав.

Това ни насочи към следващия въпрос:

Кой бизнес е устойчив?

Бизнес, който цели да оцелее/ да издържи на бурята или който цели да се развива и да е винаги на гребена на вълната? Дали стоенето на едно място е устойчивост или не?

Нека започнем с това какво е устойчивост?
Когато мислим за устойчив, правим асоциацията с нещо сигурно и постоянно. Във времето дефиницията за устойчив се променя. До не твърде отдавна за устойчив се считаше този бизнес, който използва утвърдени и валидирани практики. Сега промяната е най-постоянната променлива. В момента тенденциите са различни поради много бързо променящите се условия и бърза промяна във всичко. Инструментите се променят. Участниците се променят. Потребностите се променят. Продуктите планирани в началото на годината може да се окажат нерелевантни в края. Бизнесът постоянно гони нови иновативни решения.
Поради това и значението на устойчивостта в бизнеса се променя. В съвременния свят тя се свързва с движение т.е. отново стигаме до промяната като бизнес концепция. В едни нормални времена, устойчивостта е развитие. Устойчив бизнес е този бизнес, който отговаря на условията на средата и пазара. Това е променящият се бизнес.

Нека сега се прехвърлим в момента, в който живеем през последните седмици и се запитаме:

Какво е криза?

Криза е моментът, в който нещо се случва и ние сме неподготвени.  Нещо, което ни кара да се съмняваме дали ще се справим. Кризата е неяснота, страх от неизвестното, води със себе си неизвестност и тревога.
За някои, кризата е свързана със загуба на възможности и задържане на позиции. Тя е забавяне в развитието и разширяването, когато по-скоро се стремим да задържаме позиции и да минимизираме загубите. За други, кризата е съпроводена с много страх и тревожност. Изкарва на повърхността палитра от емоции, повечето с отрицателен  знак. За трети, тя е възможност за развитие.

Какво ни носи кризата?

 • Нови отговорности;
 • Нови позиции;
 • Нови възможности;
 • Съмнения;
 • Подготвя ни за нещо ново;
 • Изграждане на устойчивост;
 • Умение да сме спокойни;
 • Кара ни да се развиваме.

Пирамидата на Маслоу

В момента за много хора потребностите ни са сведени до базовото ниво на съществуване. Тук актуални са физиологичните потребности от здраве и храна, както и потребността от сигурност. В много житейски ситуации се заговори за загуба на сигурност, работа, препитание.

В пирамидата на Маслоу водещ принцип е, че задоволяването на долните потребности ни отвежда нагоре. Единствената разлика е Себеутвърждението и развитието, което не зависи от долните потребности. Вероятно затова и се появиха много безплатни възможности за самоактуализация.

На въпроса: Кое от това, което правите в момента  работи успешно? – нашите участници отговориха така:

 • Виртуални екипи  – можете да се регистрирате за нашия безплатен уебинар ТУК ;
 • Активна комуникация за поддържане на мотивацията;
 • Отваряме се за безвъзмезна помощ и подкрепа – консултанстки услуги, коучинг, психолози, театри, библиотеки – много достъпни източници за образоване и подкрепа;
 • Контакт без натиск (ненасилствена комуникация)

Всички ние в момента бързо се реорганизираме в онлайн пространството. Вероятно това ще е и времето на ИТ специалистите, които излизат на предни позиции и ни учат как бързо да случим тази промяна.
От една страна търсим личния контакт, но поради ограниченията се учим да общуваме онлайн. Комуникацията и активното общуване между хората се препоръчва във времена а криза и при стрес. Свидетели сме на изключително активен обмен на информация и лични контакти.
Една от ползите от кризата е, че вероятно щесъбуди желанието за личен контакт и общуване.

С какви опции разполагате за онлайн общуване? – попитахме нашите участници. Ето и техните отговори, които може да са полезни на всички нас:

 • Hangouts
 • Google Classroom
 • Zoom
 • Teams
 • Go to Meeting
 • Business Skype
 • Slite
 • Slack
 • Viber
 • WhatsApp

Последните два са най-бързите и лесни за използване, а тези с удебелените букви са платени платформи.

С какви емоции Ви се налага да се справите?

 • Несигурност
 • Неяснота
 • Тревожност
 • Шок
 • Отричане
 • Паника
 • Страх
 • Мъка
 • Приемане
 • Търсене на решения

Тази богата палитра от емоции ни отведе до Кривата на промяната. Елизабет Кюблер – Рос е учен, който е изследвал етапите на тъга при загула на близък. На база на това тя извежда и етапите на промяна. Не случайно промяната се свързва с тъгата, тъй като, когато нещо ново се ражда, нещо друго от миналото ни отмира. Първите етапи на настъпващата промяна са съпроводени с много емоции. Това ни обясни защо в момента се изправяме пред такава палитра.  Ако искате да получите повече информация за процеса на промяна и как да я управлявате на всеки един от етапите, запишете се за нашия уебинар „Управление на промяната“

Настоящата ни житейска ситуация е свързана с промяната на потребносттите. Променят се тотално потребностите на клиентите и служителите ни. В организационен контекст това може да означава обръщане към организационната култура, комуникиране на нова мисия, визия, ценности и стратегия, преосмисляне на целите. Организационната култура става тема силно актуална, която следва да се разгледа в детайли. Следва статия за Развиване на устойчива организационна култура.

Нека завършим със следното утвърждение:
Да не бъда част от проблема, а част от решението. Да бъдем гъвкаво устойчиви в един променящ се свят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *