В работното ежедневие постоянно ни се налага да влияем –  на екипа, в който работим, на мениджърите, на клиентите и партньорите на организацията. Уменията за влияние са ключов инструмент за постигане на целите на организацията.
Това обучнение съдейства за изграждане на умения за влияние, които да повишат резултатите на отдела/организацията.

Продължителност: 2 дена

Водещ: Десислава Палашка

Участници: група от 6 до 12 души

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли