Целта дава усещане за посока и фокус. Правилно поставената цел е важна предпоставка за ефективното изпълнение на задълженията и развиването на визия за мета-картината на работните роли и задачи. Когато времето и ресурсите са планирани, се поема отговорност за собственото представяне и собствения растеж!

Обучаващите се ще определят и приоритизират собствените си цели и ще планират и разпределят по месеци и дни стъпките необходими за тяхното постигане. Целите ще бъдат проверени по критерият SMART.

Участниците, които искат да преминат още по-нататък и да поработят върху конкретните фази, да разбият плана на подробни ежедневни стъпки, да неутрализират възможните пречки и да си гарантират успех, могат да продължат работата си с няколко индивидуални сесии с професионален коуч. Разделянето на проекта на фази за проверка създава чувството за постижение и фокус.

Направете своята заявка за индивидуална работа с коуч ТУК.

Всеки от участниците ще получи индивидуална книжка с материали за работа!

Продължителност: 0.5 ден

Водещ: Ралица Христова

Участници: Група от 6 до 12 души
Обучението носи ценно съдържание за разнообразна аудитория. То е за тези, които са осъзнали важността да поемат отговорност за своя успех и да работят планирано за неговото постигане!

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете курса или поискайте информация