УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МЕНИДЖЪРИТЕ ЗА ДАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Умението за даване на конструктивна обратна връзка е нужно на всеки ръководител. Добре дадената обратна връзка подкрепя отношенията ръководител-служител, развива и двете страни, повишава доверието и поддържа организационната култура.

Развитието на тези умения е критично за работта на всяка компания и всеки ръководител.

Продължителност: 1 ден

Водещ: Ралица Христова

Участници:

В тренинга вземат участие мениджъри и ръководители, желаещи да усъвършенстват компетентността си за даване на обратна връзка на своите служители. Изследвания за нивото на комуникация между мениджъри и служители показват в голяма част пропуски в това направление на мениджърското поведение.

Цели на обучението:

Усъвършенстване на компетентността на мениджърите за даване на конструктивна обратна връзка за повишаване на ефективността на служителите.

Задачи:

  • Разбиране и познаване на стъпките, водещи до даването на успешна обратна връзка.
  • Разбиране, от страна на мениджърите, в какви случаи е подходящо приложението на положителна обратна връзка.
  • Разграничаване на успешните от неуспешните практики за даване на обратна връзка.
  • Определяне на начините за даване на  положителна обратна на служителите.
  • Осъзнаване, от страна на участниците, на способностите им за даване на обратна връзка.

Ø  Местоположение: зала на UpSkills, по клинетска заявка

Запишете ce или поискайте детайли