В екипа на Up Skills има сертифициран специалист анализатор по DISC.

DISC профилът е метод за идентифициране на предсказуеми поведения и личностни черти в човешкото поведение.  Той е неосъждащ инструмент, използван за дискутиране на разликите в човешкото поведение. Представлява серия от въпроси, на база на които се създава подробен рапорт относно измерваното поведение. В рапорта се отбелязват и насоки за комуникация и работа с хора от различните типове.

DISC е мощен и задълбочен, а в същото време и лесен инструмент за разбиране на хората и общ език, с който да се адаптира личното поведение към поведението на другите. Често се случва да се стигне до недоразумения и стресови ситуации, които се отразяват на производителността и щастието. Чрез  DISC откриване ключа към по-добрите взимоотношения, разрешаване на конфликти, мотивация, самопознание и израстване.

DiSC профилите помагат на индивида или екипа да:

  • Увеличи себепознанието си: реакции при конфликти, мотиватори, фактори, които предизвикват стрес и начините на справяне с проблеми;
  • Подобри работните взаимоотношения чрез разпознаване на комуникационните нужди в екипа;
  • Фасилитира по-добра екипна работа;
  • Развие силни продажбени умения и адаптира стила си според стила на клиента;
  • Управлява ефективно като разбира приоритетите и нуждите на членовете на екипа.