След като вече знаете колко е важна личността и сте наясно с ползите от нейното развитие за Вас и за компанията, е време да помислите как да я поставите в центъра на Вашата организация и да я превърнете в приоритет за Вас и Вашите служители.

Как може това да се случи. Ето няколко прости съвета!

ПОМИСЛЕТЕ ДА НАЕМЕТЕ МЕНТОР ИЛИ КОУЧ

Наемането на бизнес коуч, ментор или консултант, който да стимулира развитието на личността Ви, носи множество ползи. Като начало, това че можете да имате до себе си човек със страничен обективен поглед  , който да Ви помогне да идентифицирате слабите си места и да Ви подтикне към подобрения, за които може да не сте подозирали.   
Професионалният ментори и коуч също така ще Ви помогне да си отговорите на въпроси като:
Какво е наистина важно за теб, в професионален и личен план?
Защо правиш нещата по начина, по който ги правиш?
Какво би искал да оставиш след себе си?
Как действията ти подобряват твоето благосъстояние и това на компанията?

Добрият бизнес коуч или ментор е там, за да помогне на Вас и Вашия екип да постигнете определени специфични цели като се изработи стратегически план за това как да се достигне от точка А до точка Б. Тяхното стимулиране и опит са важни за мотивацията на екипа да се развива личностно.  

ПОСЕЩАВАЙТЕ МАСТЪРМАЙНД ГРУПИ

Когато срещнете друг човек и общувате с него, капацитетът на Вашия мозък се разширява. А когато на едно място са събрани хора с широк потенциал, имате възможност да почерпите от мъдростта и опита на всички заедно.
Ето това е мастърмайнд групата – група от хора, работещи заедно в една посока и по обща тема в полза на всички.
Обмяната на знания и опит е важна за Вашето израстване. На много места се организират мастърмайнд групи, които подпомагат този обмен. В дух на сътрудничество се стимулира споделянето и генерирането на нови идеи по казуси от различен тип. Потърсете такава група във Вашия град. А за Варна Up Skills организира регулярни срещи на Мастърмайнд принцип. Попитайте ни!

НАПРАВЕТЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА С ОБУЧЕНИЯ ПО МЕКИ УМЕНИЯ

В последните години много се говори за така наречените меки. Една от тезите е, че те са поне толкова важни, колкото и професионалните умения и квалификацията на работещите.
За какво става дума?
Меки умения са всички, несвързани с конкретната бизнес насоченост умения, като лидерство, комуникативност, умение за работа в екип, умение за избягване и разрешаване на конфликти, изграждане на доверие, управление на времето, вземане на решения, умения за преговори и т.н. Списъкът е дълъг.
Каква е ползата?
Лекотата на общуването, умението да се справяш с кризисни състояния, умението да разпределяш времето си и това на подчинените, лидерството, стават все по-важни и ключови за успеха в един все по-глобален и комуникативен свят. Нещо повече – все по-често необходимите меки умения стават част и от длъжностната характеристика за съответната позиция, както и от компетентностния модел, ако има такъв развит в компанията.
Защо да ги развиваме?
Никой не е „роден комуникатор“ или научен по рождение как да разпределя времето си. Според нуждите можем да включваме служителите си в подходящите външни, извършвани от специализирани фирми, обучения.
Разгледайте нашия каталог с обучения и се свържете с нас. Нека планираме заедно!

ЧЕТЕТЕ КНИГИ ЗА САМОРАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ

Разходете се на книжния пазар. Прекрасно място за отмора и почивка. Потърсете щандовете с книги за личностно развитие. Много са. Вижте, коя от тях говори на Вашия език. Коя от тях апелира към Вашите нужди. Във всяка книга е скрита част от една по-голяма истина. Четенето обогатява и разширява мирогледа. Много известни и не толкова известни личности са споделили своя опит. Научете нещо от тях. Изградете своята лична библиотека от ценни за Вас късчета истина и заложете на своето израстване. Освен всичко друго, ще се почувствате в компанията на силни личности, които ще Ви помогнат да изградите в себе си необходимите качества и навици!

ПОСТАВЕТЕ СИ ПОДХОДЯЩИТЕ ЦЕЛИ

Бизнес целите са конкретни и измерими, докато целите за личното ни развитие са по-неясни и резултатите трудно се измерват. Съчетайте елементите  на едните и другите и планирайте измерими стъпки, които могат реалистично да бъдат постигнати. Например, ако целта Ви за личностно развитие е да подобрете управлението на времето си, задайте си въпроса как точно ще го направите?  Можете например да решите, че ще развивате това умение като се отървете от нещата, които Ви губят време като групови събирания или задълбаване в дребни детайли или прекалено много време във Фейсбук.

Ключовото тук е да намерите начин да превърнете личните си намерения в измерими стъпки.

Да се чувствате оценени, разбрани и важни за компанията е важен елемент на здравата фирмена култура. Ако някой служител се чувства неоценен или се съмнява, че неговото мнение не е важно, той ще е много по-склонен да напусне работа.

СЪЗДАЙТЕ ОТКРИТА И СИГУРНА РАБОТНА СРЕДА

Среда, в която служителите се страхуват да споделят своите мисли и идеи не е типа култура, който подкрепя личното развитие. Поради това е задача на лидерите да работят за изграждането на култура, където всеки е чут и оценен. Очаквайте скоро нашата статия за изграждането на здрава фирмена култура.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вълнуващо е да живееш в свят, който се променя. Свят, който преминава от твърдата парадигма за максимизиране на печалбата и оптимизиране на разходите, към нещо още по-важно, което допринася за изграждането на нов облик на бизнеса – личността. Осъзнаването, че личността на всеки човек е в основата на цялото ни развитие като общество е важна стъпка напред. Всяка компания е жив организъм, съставен от хора. Тяхното благосъстояние, удовлетворeност и мотивация са в пряка връзка с необходимостта от личното им развитие. Стемежът към съвършенство и постижения е силен мотиватор. Жаждата за знания и разширяване тласка напред. Светът се променя, бизнесът също. Има още много неясноти за точната посока. Но едно е сигурно. Новата парадигма е развитието на личността! Благодарим, че бяхте с нас!

С какво Ви беше полезен този текст? Какво още би Ви било полезно да научите?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *