Проблемът с нарушената комуникация и конфликти е често срещан в българските компании и това налага търсенето на алтернативни решения от страна на ръководителите за повишаване ефективността при разрешаването на конфликти в организационна среда. Живеем в динамичен свят, в който конфликтите са неизбежна част от нашата работа и начин на живот.

Има конфликти, които стимулират нашето развитие, а други, които поставят бариери пред нашето усещане за удовлетворение и комфорт. Участниците ще получат знанието как да разпознават конфликта и как да го управляват с разбиране. Ще въведем и понятието медиация като метод за преодоляването и управлението на конфликти в работна среда. Ползата за всички ще е умението да създават работна среда на взаимно уважение и приемане на гледната точка на другите.

Приложените ролеви игри ще направят процеса на учене забавен и лесен за възприемане и прилагане.

Съотношението теория:практика е 40:60 и се набляга на преживелищния ефект и интегрирането на знанията в практиката.

Продължителност: 1 ден

Водещ: Ралица Христова

Участници: група от 6 до 12 човека
В тренинга вземат участие мениджъри и ръководители, желаещи да усъвършенстват компетентността си за управление на конфликтите в работна среда. Изследвания за нивото на комуникация между мениджъри и служители, в голяма част от различни компании, показват пропуски в това направление на мениджърското поведение.

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли