Хората се различават по начин на мислене, поведение и начина, по който комуникират. Успешната комуникация се съобразява с тези различия. Успешният комуникатор познава различните стилове на общуване и реагира в съответствие с тях. Да познаваме своите силни и слаби страни в общуването, ни води до по-успешни резултати и взаимодействия, преодолява конфликти и прави процеса на екипна работа приятен и ползотворен.

Темата е широка и включва няколко модула всеки с продължителност половин ден. В зависимост от Вашите потребности, можете да изберете комбинация от модули, които да отговорят най-точно на Вашите нужди.

Продължителност: 3 дена
Обучението се персонализира според нуждите на клиента.

Водещ: Ралица Христова

Модули:

Участници:
Обучението носи ценно съдържание за разнообразна аудитория. То представя базови знания за комуникацията, различните стилове на общуване, представяйки и практична част. Втората му част описва стратегии и практика за справяне с конфликти.

Обучението се предлага за група от 6 до 12 участници.

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли