Старите форми на обучение, основани на лекционна и теоритична платформа вече не са толкова ефективни. Затова ние в Up Skills използваме тренинг методологии „учене чрез преживяване“. Преживелищният ефект позволява на обучаващите се да преминат през опита преди треньора да въведе групата в теорията.

Често се казва, че знанието се крие в нас. Чрез тази форма, участниците  могат лесно сами да достигат до важните изводи и концепции, заложени в програмата, а работата на обучителя е да фасилитира процеса на диалог, обобщаване и систематизиране. 

Поведенческият тренинг е базиран на активното задаване на въпроси, обобщаване и структурирани дискусии в малки групи.
Това въвлича участниците в работата, задържа вниманието и улеснява запомнянето.

Всяка програма, която предлагаме е персонализирана и гъвкава. Инструментите, включени в нея са ролеви игри, дискусии, коучинг подход, флип-чарт активности, даване на обратна връзка в хода на действието.