Лидерството и необходимостта от лидери в съвременното общество се осъществява в динамични времена на промяна. За да могат да бъдат гъвкави и адаптивни, настоящите лидери трябва да познават промяната като процес, нейните етапи и съпровождащите ги емоции и поведение. В това обучение ще използваме кривата на промяната на Elizabeth Кubler-Ross, за да илюстрираме самия процес и да дадем по-голяма яснота относно промяната. Тя е теоритичната основа, върху която се изгражда модел за устойчиост и разбиране, както и резилиънс към динамичната среда.

Продължителност: 1 ден

Водещ: Ралица Христова, Десислава Палашка

Участници: група от 6 до 12 души
Обучението е подходящо за лидери и ръководители. Промяната е ежедневно събитие в нашия динамичен свят. Тя е и събитието, което предизвиква големи съпротиви. Всеки лидер и ръководител трябва да знае как да се справи с тези промени.

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли