Бизнес комуникация – Имейл и телефонен етикет

За изграждането на професионален имидж на компанията пред клиенти и партньори е важно служителите да развият ключови умения за познаване и прилагане на практика правилата на имейл и телефонния етикет.

Продължителност: 2 дена

Модули:

  • Имейл етикет – 1 ден
  • телефонен етикет – 1 ден

Водещ: Десислава Палашка

Участници: група от 6 до 12 души

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение

Запишете ce или поискайте детайли