Защо поведенческите симулации са толкова важни за обучителния процес? Те дават усещането за собственост на наученото и изграждат яснота и нови подходи при изучаваната ситуация.

Участниците взимат участие в сцена, която представя разглежданата ситуация. Имат възможност да преживеят ситуацията от различни роли, а не да гледат, четат и пишат. Това им дава усещането за активност и действие, разкрива поведения и качества, както и различна гледна точка. Участниците в „играта“ запомнят преживяването и имат възможността на по-късен етап в реална среда да действа по по-различен начин. По този начин се осъществява промяна в гледната точка и поведението по един забавен и бърз начин.