ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА!


Водещ: Старши консултант по управление на проекти, Коуч и треньор – Михаил Михайлов

Техниките и подходите за бизнес анализ (BA) не са само за анализатори, а за всички, които се стремят да дадат стойност на заинтересованите страни. Обучението на концепции за BA може да бъде от полза за вашата кариера и за постигането целите на вашата организация. В този курс ще разгледате областите на БА, включително Извличане и сътрудничество, Анализ на стратегията и други. Ще бъдете оборудвани с основите и практическите умения за провеждане на дейности за бизнес анализ, които ще позволят промяна и растеж във вашата организация. За кого е този курс? Той е предназначен за началници на програми, ръководители на проекти и бизнес анализатори.

Продължителност: 3 дена/21 PDUs е препоръчителен срок за покриване на пълното съдържание, може да бъде свито 2 2 дена/14 PDUs при нужда.

Участници:

 • Associate managers
 • Project managers
 • IT project managers
 • Project coordinators
 • Project analysts
 • Project leaders
 • Senior project managers
 • Team leaders
 • Product managers
 • Program managers
 • Project sponsors
 • Project team members

Цели на обучението:

 • Обсъждане на основните концепции за бизнес анализ
 • Разграничаване на ролите на бизнес анализатор и ръководител на проекти
 • Определяне на основните отговорности и резултати на бизнес анализатора във всяка от областите на знанието
 • Определяне на заинтересованите страни и избор на подходящи техники за извличане на техните изисквания
 • Разберане на задачите за бизнес анализ, необходими за завършване на усилията на бизнес анализа
 • Описание как бизнес анализаторът работи със заинтересованите страни, за да идентифицира и осмисли техните нужди
 • Поясняване на нуждите и решенията с различни групи заинтересовани страни
 • Определяне на задачи за бизнес анализ, които постепенно разработват изискванията на заинтересованите страни и решения

Ø  Място на провеждане: собствена за Up Skills зала, клиентско обучение