ЗАПИСВАНЕ


Agile Bootcamp e двудневно задълбочено обучение. To запознава участниците с принципите, техники и методи на работа на Agile тип на разработка на software. Разглеждат се историята на agile, основите на този вид планиране, user-story, изпълнение и доставка. Обсъждат се разликите с традиционния Waterfall метод и избора между двата вида работа. Преминава се през пълния цикъл на agile работа по проект.

Прилаган и вече с дългогодишна практика, agile подхода се усъвършенства и утвърждава. Нашият водещ ще Ви въведе в екипна работа, при която ще се концентрирате на практични case studies. По време на обуението много практично ще се разгледа определен проект и ще се проследят процесите в него.
Agile Bootcamp е подходящ, както за тези, които искат да развият и усъвършенстват опита и уменията си за рагота с agile за постигане на още по-добри резултатит и ефективност, така и за тези, които тепърва навлизат в света на agile и искат да постигнат своя професионален старт.
Практичните занимания, упражнения и инструменти добавят изключителна стойност към бързото усвояване на материала и моменталното му прилагане в практиката.

Продължителност: 2(интензивно) дена – 3 дена

Участници: Предприемачи, разработчици на иновативни проекти, членове на екипи, програмисти, тестери, Project Leads, ръководители на проекти, лидери на екипи и всеки, който е част от agile екип.

Модули:

 • Introduction to Agile – Въведение в Agile
 • Agile Roles – Роли в Agile
 • Agile Teams – Agile екипи
 • The Strategy in the Agile Planning – Стратегита в Agile планирането
 • Requirements. Building the Product Backlog – Изисквания. Създаване на Product Backlog
 • Estimation – Планиране на времето
 • Release Planning – Планиране на доставките
 • Iteration Planning – Планиране на итерациите
 • Iteration Execution & Review – Изпълнение и преглед на итерациите
 • Agile Communication – Agile комуникация
 • Retrospectives
 • Reporting (metrics and monitoring) – Репорти (метрики и планиране)
 • Agile Product Quality – Качество на Agile продукт
 • Agile Negotiation – Agile преговори
 • Agile Risk Management – Agile управление на риска

Редовна цена: 450 Eur без ДДС при събиране на група от 6 души
/*Цената е на човек. За групи за 3ма или повече души, свържете се с нас за индивидуални оферти./


Запишете ce или поискайте детайли